Date: dinsdag - 18 januari 2022
Wat wij doen

Dat is wat wij doen. Een écht objectief advies geven over een bepaald vraagstuk. Mocht u ergens mee zitten, van financiën tot woningbouw, wij van Second Opinion helpen u graag.

Wonen

Op zoek naar een woning
Gerichte aankoopopdracht
Internet
Intrekken koopopdracht
Koopopdracht
Kranten en tijdschriften
Omgeving van de woning
Op zoek
Oriëntatieopdracht
Soort woning
Vereniging van Eigenaren
Voordelen bestaand en nieuwbouw
Woningaanbod in Nederland
Zelf zoeken of met hulp van een makelaar

Prijsklasse
Eigen geld
Kosten Koper
Overbruggingskrediet
Prijsklasse
Vrij op Naam 
 

Op zoek naar een woning

 

Gerichte aankoopopdracht 

 ^top

 Met een gerichte aankoopopdracht schakelt u een makelaar in om u te helpen met de koop van één specifieke woning. De makelaar bepaalt dan de waarde en kijkt of er bijzondere zaken zijn waar u rekening mee moet houden. U kunt de makelaar in dit geval ook vragen om voor u de onderhandelingen te voeren met betrekking tot de aankoop van de woning.

De kosten liggen lager dan bij een koopopdracht omdat u de makelaar slechts voor één zaak inschakelt. De makelaar hoeft niet meerdere woningen te bezichtigen en hoeft maar eenmaal te onderhandelen.

De NVM heeft geen gerichte aankoopopdracht in haar pakket. Maar als u ernaar vraagt, is het vaak wel mogelijk. Het tarief moet natuurlijk wel lager zijn dan bij de koopopdracht. De LMV hanteert als adviestarief 1% van de koopsom met een minimum van EUR 681,-. De VBO kent ook deeldiensten. U betaalt dan per dienst. Maar het is wel van belang alles van tevoren duidelijk af te spreken.

 
Internet 

 ^top

Op onderstaande sites kunt u woningen zoeken:

 
Intrekken koopopdracht 

 ^top

Als u een makelaar een koopopdracht heeft gegeven, kunt u die opdracht intrekken. Vaak zijn daar wel zogenaamde intrekkingskosten aan verbonden.

De NVM rekent hiervoor 10% van de courtage met een minimum van EUR 136,- exclusief BTW. De courtage wordt echter berekend op basis van de aankoopprijs en die is bij intrekking natuurlijk niet bekend. In dat geval kan de makelaar uitgaan van de onder- of bovengrens van de prijsklasse waarin u een woning zoekt. Stel u zoekt een woning tussen EUR 113.445,- en EUR 136.134,- en u trekt de koopopdracht in. De intrekkingkosten kunnen dan berekend worden over EUR 113.445,- en EUR 136.134,-. Maak hierover van tevoren duidelijke afspraken met de makelaar.
De LMV houdt een bedrag aan ter grootte van de taxatiekosten van het laatst beoordeelde huis. Hier bovenop betaalt u EUR 113,45 exclusief BTW voor elk huis dat u samen met de makelaar heeft bezocht.

De VBO berekent pas intrekkingskosten als dit expliciet is overeengekomen.

Info: Als u een NVM/LMV-makelaar inschakelt, is het verstandig om vooraf te proberen de passage over de intrekkingskosten te schrappen uit de koopopdracht.

Als er bijvoorbeeld geen bezichtigingen zijn geweest, is het niet redelijk dat u intrekkingskosten dient te betalen.

 
Koopopdracht 

 ^top

Bij een koopopdracht strekt de dienstverlening van de makelaar zich uit over het gehele traject van het aankoopproces. Denk daarbij aan het zoeken van een woning, het meegaan met een bezichtiging en het namens u onderhandelen met de verkoper, enz. De courtage dient u pas te betalen als de transactie geslaagd is. De courtage is veelal onderhandelbaar.

BEDRAG NVM LMV VBO
Tot EUR 22.689.-
min. EUR 386,-
1,60%
min. EUR 794,-
1 %
min. EUR 511,-
Tot EUR 22.689.-. tot EUR 56.723,- 2 %
min. EUR 510,-
1,60%
min. EUR 794,-
1 %
min. EUR 511,-
EUR 56.723,- tot EUR 113.445,- 1,85 %
min. EUR 1.134,-
1,50 %
min. EUR 908,-
1 %
min. EUR 511,-
EUR 113.445,- tot EUR 453.780,- EUR 2.099,-
+ 1,65% boven EUR 113.445,-
1,30 %
min. EUR 1.702,-
1 %
min. EUR 511,-
Kranten en tijdschriften 

 ^top

Als u via dit medium een woning wilt zoeken, kunt u de volgende bronnen raadplegen:

 • Landelijke dagbladen
 • Regionale dagbladen
 • De officiële huizenkrant
 • De ViaVia
 • Vivenda
 
Omgeving van de woning 

 ^top

Een aantal factoren is van invloed op de keuze van de woonomgeving. Het antwoord op onderstaande vragen kan u behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste woonomgeving.

 • Wilt u in de stad wonen of juist daarbuiten?
 • Wilt u in of buiten de randstad wonen?
 • Wilt u midden in het drukke centrum wonen of liever in een rustige buitenwijk?
 • Zijn er voldoende mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen, te sporten en zijn er voldoende scholen?
 • Wilt u dicht bij uw werk wonen?
 • Wilt u vlakbij een station of langs een drukke weg wonen, zodat u snel de stad uit bent?
 • Wilt u in een nieuwbouwwijk of in een karakteristieke oude buurt wonen?

Bij de keuze voor een woning is inzicht in de omgeving waar u komt te wonen van evident belang. Als u bijvoorbeeld werkt bij de belastingdienst in Rotterdam en graag dicht bij uw werk wilt wonen om de files te ontlopen, zou u kunnen besluiten om op de Kop van Zuid in Rotterdam te gaan wonen. U woont dan immers vlakbij uw werk. U heeft echter kinderen en uw budget is beperkt tot EUR 136.134,-. U komt tot de ontdekking dat de buurt waar u een woning wilt kopen niet de meest kindvriendelijke buurt is. Ook is er met een budget van maximaal EUR 136.134,- bijna geen woning te verkrijgen.

! Zo kunnen bepaalde factoren dus strijdig met elkaar zijn. U zult dus altijd moeten aangeven wat voor u de belangrijkste factor is in de keuze van de woonomgeving en alles goed tegen elkaar moeten afwegen.

Als de omgeving waar u wilt wonen vaststaat, kunt u gaan zoeken naar woningen in die omgeving.

 
Op zoek 

 ^top

Woning zoeken

U wilt een woning kopen. Het liefst een woning die voldoet aan uw specifieke wensen. Hoe vindt u zo´n woning?
Welke eisen stelt u aan een woning?

Het is belangrijk om voor uzelf te bepalen welke eisen u stelt aan een woning voordat u gericht gaat zoeken.

 • Nieuwbouw of bestaande woning?
  De eerste belangrijke vraag die u moet beantwoorden is: wilt u een bestaande woning of een nieuwbouwwoning? De
  voordelen van een bestaande woning en een nieuwbouwwoning worden hier besproken.
 • Soort woning
  Vervolgens dient u zich af te vragen wat voor
  soort woning u wilt. Denk hierbij aan een eengezinswoning of een meergezinswoning.
 • Omgeving van de woning
  U weet al of u een nieuwe of een bestaande woning wilt en wat voor soort woning. De volgende stap is dan de
  omgeving van uw toekomstige woning te bepalen.

Hoe gaat u zoeken?
Als u weet of u een bestaande of nieuwe woning wilt, wat voor soort woning en in welke omgeving, dan kunt u gericht gaan zoeken.

 • Waar? Het woningaanbod kunt u op verschillende plaatsen vinden.
 • Hoe? U kunt zelf gaan zoeken of met hulp van een makelaar.
 
Oriëntatieopdracht 

 ^top

Een oriëntatieopdracht is bedoeld om u, als potentiële koper, op de hoogte te houden van het woningaanbod in een bepaalde regio. Deze dienst heeft een makelaar niet meer standaard in zijn dienstenpakket, maar u kunt hem er vaak nog wel om vragen. Een oriëntatieopdracht is vooral geschikt als u een woning wilt kopen in een regio die wat verder bij u uit de buurt ligt.

Als u een makelaar een oriëntatieopdracht heeft gegeven, zullen er in principe geen woningen bezocht worden die niet bij hem in de verkoop staan.

Let op! Als u een woning gaat bezichtigen met de makelaar, vraag dan altijd voor de zekerheid of de woning bij hem in de verkoop staat.

Als dit niet het geval is, zal een makelaar altijd proberen als uw bemiddelaar op te treden en dan bent u hem courtage verschuldigd.

De duur van een oriëntatieopdracht is drie maanden. De kosten bedragen over het algemeen ongeveer EUR 136,- exclusief BTW. U bent niet verplicht om na een oriëntatieopdracht de makelaar ook een koopopdracht te geven. Doet u dit toch, dan is het gebruikelijk dat de kosten van de oriëntatieopdracht in mindering worden gebracht op de te betalen courtage.

 
Soort woning 

 ^top

Het aanbod van woningen in Nederland is gevarieerd. We maken onderscheid in eengezinswoningen en meergezinswoningen.

Eengezinswoningen
Kenmerkend voor een eengezinswoning is dat u, als bewoner, zowel onder als boven geen buren heeft. Eengezinswoningen zijn onder andere een villa, herenhuis, bungalow, landhuis etc. Ook een hoekwoning, rijtjeshuis, vrijstaande woning en tussenwoning zijn voorbeelden van een eengezinswoning. Bij de koop van een eengezinswoning wordt u eigenaar van het gehele pand. U dient dan ook zelf zorg te dragen voor het onderhoud van het pand. Als u een eengezinswoning koopt, dient u tijdig gelden te reserveren voor onderhoud. Verder dient u zelf de woning te verzekeren tegen bijvoorbeeld inbraak of brand.

Meergezinswoningen
Kenmerkend voor een meergezinswoning is dat u als bewoner zowel onder als boven buren kunt hebben. Voorbeelden van een meergezinswoning zijn een torenflat, galerijflat, portiekwoning en terrasflat. Bij de koop van een meergezinswoning wordt u geen eigenaar van het gehele pand, maar koopt u een zogenaamd appartementsrecht. U heeft dan een aandeel in de gehele flat met het exclusieve gebruiksrecht van een deel van de flat, uw appartement.

! Bij het kopen van een appartement krijgt u te maken met een Vereniging van Eigenaren, die onder andere zorgdraagt voor het onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom.

Wanneer eengezinswoning of meergezinswoning?
De keuze voor een eengezinswoning of meergezinswoning is afhankelijk van uw eigen wensen en ideeën. Zo kan onder andere de gezinssituatie een factor zijn die u doet besluiten een eengezinswoning aan te schaffen. Eengezinswoningen zijn vaak wat ruimer van opzet. In het centrum van een stad vindt u vaak alleen appartementen, omdat deze minder ruimte in beslag nemen dan een eengezinswoning. Als u uw keuze voor het soort woning heeft gemaakt, kunt u de omgeving van uw woning gaan bepalen.

 
Vereniging van Eigenaren 

 ^top

Als u eigenaar bent van een appartement, bent u verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging draagt zorg voor alles wat gemeenschappelijk eigendom is. Denk daarbij aan het gemeenschappelijk onderhoud en de opstalverzekering voor het gebouw. In de zogenaamde splitsingsakte staat vermeld wat tot het privé-eigendom van iemand behoort en wat gemeenschappelijk eigendom is. Wanneer u een appartement koopt, dient u van de notaris een afschrift van de splitsingsakte te krijgen.

Het is voor u van belang dat u vooraf inzicht krijgt in de financiële situatie van de vereniging. Hoeveel bedraagt de door u te betalen bijdrage (de servicekosten) per maand en wat wordt daarvoor gedaan? De servicekosten worden bepaald aan de hand van de begroting. Deze wordt één keer per jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging. Tevens worden dan de cijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd.

Van belang bij de koop van een appartement is onder andere of er wordt gereserveerd voor groot onderhoud. Anders zou u voor onverwachte grote uitgaven komen te staan als u net uw appartement heeft gekocht. Informeer bij de makelaar dus altijd naar de Vereniging van Eigenaren en vraag informatie over de financiële toestand van de vereniging.

Verder dient iedere vereniging in het bezit te zijn van een huishoudelijk reglement. Hierin is opgenomen wat wel en niet is toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten, de tijden waarop geluidsoverlast niet is toegestaan enz.

Info: Het aandeel in de reserves van de vereniging kunt u in mindering brengen op de door u te betalen overdrachtsbelasting (6%).

Stel u wordt voor 1/100 eigenaar van het gehele gebouw en de reserves bedragen EUR 100.000,-. Stel u dient EUR 5.000,- aan overdrachtsbelasting te betalen. Dan kunt u daar 6% van 1/100 maal EUR 100.000,- is EUR 60,- op in mindering brengen, zodat u EUR 4.940,- aan overdrachtsbelasting hoeft te betalen.

 
Voordelen bestaand en nieuwbouw 

 ^top

Hieronder treft u de voordelen aan van een bestaande woning en de voordelen van een nieuwbouwwoning.

Voordelen van een bestaande woning

 • Meer en gevarieerder aanbod beschikbaar.
 • Prijs onderhandelbaar (niet altijd een voordeel).
 • Vaak relatief korte tijd tussen koop en overdracht.
 • Overnemen roerende zaken.
 • Woonomgeving is al ontwikkeld.
 • Geen bouwrente.

Voordelen van een nieuwbouwwoning

 • Geen achterstallig onderhoud, alles is nieuw.
 • Minder onderhoudskosten eerste jaren.
 • Invloed uitoefenen op indeling en afbouw.
 • Keuken en badkamer naar eigen keuze.
 • Tuinaanleg en erfafscheiding naar eigen keuze.
 • Elektriciteit, verwarming en isolatie volgens 'moderne maatstaven'.
 • Geen overdrachtskosten, kosten makelaar, transportakte kosten en taxatiekosten.
 • Mogelijke rentekorting bij sommige geldverstrekkers gedurende eerste rentevast periode.
Woningaanbod in Nederland 

 ^top

Waar kunt u het woningaanbod vinden als u op zoek bent naar een woning en hoe vindt u een makelaar in de door u gewenste woonomgeving?

Waar vind ik het woningaanbod?
Op onderstaande manieren kunt u een woning vinden

 • Kranten en tijdschriften: in heel veel kranten en tijdschriften kunt u het woningaanbod vinden.
 • Internet: op het Internet zijn verschillende webpagina´s met woningaanbod te vinden.
 • Makelaar: u kunt ook bij een makelaar binnenstappen en vragen naar diens woningaanbod.
 • Regionale makelaarskrant: u kunt een makelaar vragen om u gedurende enige tijd de regionale makelaarskrant met daarin het woningaanbod toe te sturen.
 • Oriëntatieopdracht bij makelaar: u kunt een makelaar inschakelen om u een indruk te geven van het woningaanbod. Meer informatie vindt u onder het kopje "zelf zoeken" of "met hulp van een makelaar zoeken".
 • Koopopdracht via makelaar: u kunt een makelaar inschakelen om u te begeleiden bij het hele koopproces van een nieuwe woning. Meer informatie vindt u onder het kopje "zelf zoeken" of "met hulp van een makelaar zoeken".

Hoe vind ik een makelaar?
U vindt een makelaar in de door u gewenste woonomgeving door in de gouden gids, het telefoonboek of op internet te kijken. Hieronder vindt u de websites van de drie grootste makelaarsorganisaties. U kunt hier een makelaar zoeken in de door u gewenste woonomgeving.

 
Zelf zoeken of met hulp van een makelaar 

 ^top

U kunt zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning, maar ook de hulp van een deskundige, de makelaar inschakelen.

Zelf zoeken
U kunt zelf een woning zoeken, maar dan moet u duidelijk weten wat u zoekt en waar u het kunt vinden. U bespaart dan de kosten die een makelaar voor zijn dienstverlening in rekening brengt. Eventueel kunt u zelf een woning zoeken en in een later stadium de hulp van een makelaar inroepen.

Zoeken met hulp van een makelaar
Als u liever niet zelfstandig een woning wilt zoeken, kunt u hiervoor de hulp van een makelaar inroepen. De makelaar kent verschillende mogelijkheden om u van dienst te zijn. U kunt verschillende soorten opdrachten bij hem neerleggen om u te begeleiden in het koopproces. Afhankelijk van de soort dienstverlening bepaalt een makelaar zijn tarief. Maak hierover wel van tevoren duidelijke afspraken met de makelaar. Ook besteden we aandacht aan de gevolgen van het intrekken van een opdracht.

Oriëntatieopdracht
Om inzicht te krijgen in het woningaanbod in een regio kunt u een makelaar een
oriëntatieopdracht geven. Gedurende een bepaalde, vooraf afgesproken, periode houdt hij u op de hoogte van het woningaanbod in de regio.

Koopopdracht
U kunt een makelaar inschakelen voor een
koopopdracht. De makelaar begeleidt u dan gedurende het hele koopproces. Van het zoeken naar een woning tot het tekenen van de koopakte.

Gerichte aankoopopdracht
U kunt een makelaar een
gerichte aankoopopdracht geven om voor u te bemiddelen bij de aankoop van één bepaalde woning.

Opdracht intrekken
U kunt een opdracht aan een makelaar intrekken. Als u een
opdracht intrekt zijn daar over het algemeen kosten aan verbonden.

 

Prijsklasse

Eigen geld 

 ^top

Eigen geld is geld op een bankrekening, spaarrekening of in effecten (aandelen, obligaties etc.). Eigen geld is ook het verschil tussen de verkoopprijs van de oude woning en de daarbij behorende hypotheek, de zogenaamde overwaarde. Als de kabinetsplannen doorgang vinden (en de kans daarop is groot), bent u verplicht om bij verhuizing de overwaarde te investeren in uw nieuwe huis. Het is dan niet meer toegestaan om een volledige hypotheek te geven en de overwaarde aan te wenden voor andere doeleinden.

Vroeg of laat hebben de meeste mensen behoefte aan extra geld voor consumptieve doeleinden zoals een tweede huis, boot, auto etc..
Als u hiervoor geld leent is de rente niet meer aftrekbaar. Als u toch geld leent kan dat tot gevolg hebben dat de aankoop te duur wordt of een belegging onrendabel. Het eigen geld hiervoor beschikbaar houden, of sparen voor een aankoop is dan meestal voordeliger.

Wanneer u bij verkoop van uw huidige woning EUR 90.756,- overhoudt, stop die dan niet in uw nieuwe huis. Als u dit geld in de toekomst namelijk nodig heeft, zult u uw hypotheek moeten verhogen. De rente over die verhoging is dan niet meer aftrekbaar als u het geld gebruikt voor consumptieve doeleinden. Als u het geld daarentegen wegzet, kunt u er ook in de toekomst over blijven beschikken.

U hoeft over beleggingsrendementen tegenwoordig slechts 1,2% belasting te betalen, terwijl ze (dividend) vroeger progressief belast waren. Daarnaast moest u over uw vermogen in het verleden ook nog vermogensbelasting betalen van 0,8 promille. Ook deze vermogensbelasting is inmiddels afgeschaft.

Stel dat u het geld uit uw huidige woning nodig heeft voordat deze is verkocht, kunt u hiervoor een overbruggingskrediet afsluiten.

Voorbeeld
Het moet mogelijk zijn om met uw eigen geld een behoorlijk rendement te behalen. Zodanig dat u van het rendement de extra rente kunt betalen als u een hogere hypotheek afsluit. Een voorbeeld ter verduidelijking. U heeft EUR 90.756,- eigen geld. De hypotheekrente is 7% en de te betalen belasting is 42%. U betaalt dan netto EUR 3.685,- aan hypotheekrente. Stel dat de EUR 90.756,- aan rendement 6 % oplevert. Dat is netto EUR 4.356,-. Na betaling van de extra hypotheekrente houdt u nog EUR 672,- over.

Als u het eigen geld in uw huis stopt, bespaart u dus EUR 3.685,- aan rente. Aangezien over de waarde van de eigen woning geen belasting hoeft te worden betaald, leidt dat tot een besparing. Maar u houdt ook niets over.

Wat de kosten betreft maakt het dus niet uit of u het eigen geld wel of niet in uw eigen woning stopt. Blijft het voordeel dat u over EUR 90.756,- kunt blijven beschikken als u dit bedrag buiten de woning houdt. En als het rendement over die EUR 90.756,- boven de 6% uitkomt, levert dit al snel een toenemende meeropbrengst op.

 
Kosten Koper 

 ^top

Heel vaak ziet u bij een bestaande woning achter de vraagprijs de term K.K. (Kosten Koper) staan. Dit betekent dat alle kosten, gemaakt voor het verkrijgen van het eigendom van de woning, voor rekening van de koper zijn. Daarnaast krijgt u nog te maken met de kosten, gemaakt voor het verkrijgen van de hypotheek. Mogelijke kosten bij een bestaande woning zijn:

 • Overdrachtsbelasting: bij het kopen van een bestaande woning bent u als koper belasting verschuldigd. Deze overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom. Mocht u de woning binnen 6 maanden weer verkopen, krijgt u de door u betaalde overdrachtsbelasting terug.
 • Makelaarscourtage: deze kosten zijn van toepassing als u bij de koop gebruik hebt gemaakt van de diensten van een makelaar. Het bedrag wordt afgeleid van de koopsom van de woning. Hoe duurder de woning, hoe hoger de makelaarscourtage.
 • Verbouwingskosten: het bedrag dat u nodig heeft voor het opknappen van de woning, bijvoorbeeld een nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe raamkozijnen e.d. De geldverstrekker kan eisen dat u hiervoor een verbouwingsdepot aanhoudt.
 • Roerende zaken: bij roerende zaken kan gedacht worden aan zaken die niet nagelvast aan de woning vastzitten, zoals bijvoorbeeld een cv-ketel, vloerbedekking, gordijnen etc. Over roerende zaken opgenomen in de koopsom is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
 • Notariskosten transportakte: de kosten van de notaris voor het passeren van de transportakte in verband met de eigendomsoverdracht van de woning.
 • Notariskosten hypotheek: de kosten die de notaris maakt in verband met de hypotheekakte.
 • Taxatiekosten: de kosten voor het laten taxeren van de woning. Voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning is in principe altijd een taxatierapport verplicht. Het taxatierapport dient te worden opgesteld door een onafhankelijk makelaar.
 • Afsluitprovisie: het bedrag dat u betaalt aan de geldverstrekker in verband met het afsluiten van de hypotheek. Deze provisie bedraagt in principe 1% van het hypotheekbedrag.
 • Borgtochtprovisie NHG: de kosten die u maakt voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie.
 
Overbruggingskrediet 

 ^top

Stel, u koopt een andere woning (die uiteraard betaald moet worden) terwijl u uw huidige woning nog niet heeft verkocht. U kunt dan tijdelijk extra geld nodig hebben. In de nieuwe hypotheek kan rekening worden gehouden met een bedrag aan eigen geld (verkoopprijs -/- hypotheek op de huidige woning) dat pas vrijkomt bij verkoop van de huidige woning. Om deze periode te overbruggen kan een overbruggingskrediet worden afgesloten. Zodra de huidige woning is verkocht, wordt het overbruggingskrediet afgelost.

Een overbruggingskrediet kan bij een willekeurige geldverstrekker worden afgesloten. De geldverstrekker bepaalt de hoogte van een te verstrekken overbruggingskrediet. Als de huidige woning al is verkocht, is dat over het algemeen de verkoopprijs -/- de hypotheek. Indien de woning nog niet verkocht is, zal een geldverstrekker voorzichtiger zijn en eerst een taxatie van uw huidige woning verlangen.

Als u een overbruggingskrediet afsluit moet u gedurende de looptijd van dit krediet rente betalen. De te betalen rente kan per geldverstrekker verschillen. Ook wordt een overbruggingskrediet vaak ingeschreven in het hypothekenregister, waardoor u notariskosten verschuldigd bent.

Voorbeeld
U gaat een andere woning kopen voor een bedrag van EUR 181.512,-. U sluit hiervoor een hypotheek van EUR 199.663,- . U gaat uw huidige woning verkopen voor een bedrag van EUR 158.823,-, terwijl er nog een hypotheek op rust van EUR 136.134,-. U heeft dus een overwaarde van EUR 22.689,- Deze overwaarde wilt u gebruiken bij de hypotheek. Op 1 juni koopt u de andere woning aan, terwijl u de huidige woning verkoopt op 1 juli. De overwaarde die u nodig heeft komt dus pas een maand later vrij. U heeft deze echter nu al nodig en u moet dus als het ware een maand overbruggen. Omdat het zeker is dat u die EUR 22.689,- ook daadwerkelijk gaat ontvangen is de geldverstrekker u bereid een overbruggingskrediet te verlenen ter hoogte van EUR 22.689,-. Zodra u de oude woning heeft verkocht betaalt u de EUR 22.689,- terug aan de geldverstrekker
.

 
Prijsklasse 

 ^top

 In welke prijsklasse kunt u kopen?
Voordat u zich gaat oriënteren op de woningmarkt, is het van belang dat u weet in welke prijsklasse u een woning kunt kopen. Dat hangt af van een aantal factoren. Allereerst zult u moeten weten hoeveel u maximaal kunt lenen of hoeveel u maximaal aan woonlasten wilt uitgeven. Vervolgens zult u moeten nagaan hoeveel eigen middelen u ter beschikking heeft. Tot slot spelen de bijkomende kosten bij de koop van een woning een rol. Als u in al deze factoren een inzicht heeft, weet u in welke prijsklasse u een woning kunt kopen.

Hoeveel kunt u maximaal lenen?
De
maximale lening die u kunt krijgen is afhankelijk van uw inkomen en de financiële verplichtingen in de vorm van leningen e.d.

Eigen geld
Als u
eigen geld heeft, kunt u dat bijvoorbeeld gebruiken om een duurdere woning te kopen. U kunt dan uw eigen geld optellen bij uw maximale lening. Het is echter niet altijd verstandig om hiervoor uw eigen geld te gebruiken. Bovendien is eigen geld meer dan alleen geld op een spaarrekening. Het kan ook de overwaarde in uw huidige woning zijn.

Wat zijn de bijkomende kosten?
Naast de koopsom van de woning krijgt u ook te maken met bijkomende kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort woning dat u koopt. Bij een bestaande woning krijgt u te maken met
Kosten Koper en bij een nieuwbouwwoning met Vrij op Naam.

 
Vrij op Naam 

 ^top

Heel vaak ziet u bij een nieuwbouwwoning achter de vaste prijs (dat wil zeggen dat er over de prijs niet onderhandeld kan worden) de term V.O.N. (Vrij Op Naam). Dit betekent dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning in de koopsom zijn inbegrepen. Daarnaast krijgt u nog wel te maken met de kosten in verband met het verkrijgen van de hypotheek. De volgende kosten spelen mee bij de koop van een nieuwbouwwoning:

 • Meerwerk: het extra bedrag dat nodig is voor meerwerk aan de nieuw te bouwen woning, zoals een luxere badkamer, duurderetegels e.d.
 • Bouwrente: dit brengt de bouwer u in rekening als al met de bouw is begonnen. De bouwer wil hiermee het verlies compenseren dat hij lijdt, omdat hij al met de bouw is begonnen terwijl de woning nog niet is verkocht. De bouwrente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 • Renteverlies tijdens de bouw: het bedrag dat u meefinanciert om tijdens het bouwen van de woning de hypotheekrente te betalen. Dit ter voorkoming van een dubbele woonlast tijdens de bouwperiode.
 • Afsluitprovisie: het bedrag dat u betaalt aan de geldverstrekker in verband met het afsluiten van de hypotheek. De afsluitprovisie bedraagt in principe 1% van de koopsom.
 • Borgtochtprovisie NHG: de kosten die u maakt voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie.
 • Notariskosten hypotheek: de kosten die de notaris maakt in verband met de hypotheekakte.