Date: dinsdag - 18 januari 2022
Wat wij doen

Dat is wat wij doen. Een écht objectief advies geven over een bepaald vraagstuk. Mocht u ergens mee zitten, van financiën tot woningbouw, wij van Second Opinion helpen u graag.

FISCALE TIPS

Hypotheekrente niet altijd aftrekbaar
Kosten hypotheek aftrekbaar
Maandelijks belastingvoordeel
Verhuiskosten niet meer aftrekbaar
Voortzetten huidige levensverzekering
Vraag naar WOZ waarde woning

 
TIPS  
Extra investeren in uw hypotheek
Fiscale tips
Geen vaste einddatum hypotheek
GIW
Hypotheekrente niet altijd aftrekbaar
Hypotheektechnische tips
Juridische tips
Kijk naar het rendement op uw investering
Kijk niet alleen naar rente
Kosten hypotheek aftrekbaar
Maandelijks belastingvoordeel
Meerdere notarissen benaderen
Neem een hogere hypothecaire inschrijving
Niet teveel aflossingsvrij
Pas op voor een te lage taxatie
Premiesplitsing
Samenlevingscontract
Tips
Verhuiskosten niet meer aftrekbaar
Verkoop woning via een makelaar
Voortzetten huidige levensverzekering
Vraag naar WOZ waarde woning
Overige tips
 
   
   
Hypotheekrente niet altijd aftrekbaar

^top

 

De hypotheekrente is alleen volledig aftrekbaar als de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop, het onderhoud of het verbeteren van de eigen woning. Als u een hypotheek aanwendt voor de financiering van uw boot, auto of aandelen, dan is de rente niet aftrekbaar.

Daarnaast is de rente op uw hypotheek slechts voor een periode van 30 jaar aftrekbaar. Realiseert u zich dus goed wat de consequenties zijn als u de hypotheek voor andere bestedingsdoelen dan aankoop, onderhoud, of verbetering van de eigen woning gebruikt.

 
   
Kosten hypotheek aftrekbaar

^top

 

De kosten die u maakt voor het aangaan van een hypotheek (de zogenaamde financieringskosten) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting over het jaar waarin de hypotheek is afgesloten. Als u een huis koopt zijn naast de hypotheekrente de volgende kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: 

  • Afsluitprovisie (de afsluitprovisie is aftrekbaar tot 1,5% van de hypotheek met een maximum van EUR 3.630,-. Alles boven de 1,5% of EUR 3.630,- is niet meer aftrekbaar).
  • Kosten van de notaris voor de hypotheekakte.
  • Taxatiekosten.
  • Kosten voor het aanvragen van NHG.
  • Jaarlijks erfpachtscanon (de afkoopsom om de erfpacht voor langere tijd af te kopen is niet aftrekbaar).
   
   
Maandelijks belastingvoordeel  ^top  

Iedere maand draagt uw werkgever een deel van uw inkomen af aan de belastingdienst in de vorm van loonbelasting. Uw werkgever houdt daarbij geen rekening met mogelijke aftrekposten. Als u wel aftrekposten heeft, betaalt u mogelijk teveel loonbelasting. Die krijgt u pas terug bij uw jaarlijkse aangifte. U kunt deze ook per máánd terugkrijgen door het formulier voorlopige teruggave (voorheen beschikking vermindering loonbelasting) in te vullen. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het overdragen van de basisaftrek van uw huisgenoot.

Met het invullen van dit formulier krijgt u in maandelijkse termijnen de teveel betaalde belasting terug van de belastingdienst. Dit in tegenstelling tot de beschikking vermindering loonbelasting. Daar werd de belastingteruggave door uw werkgever verrekend met de loonbelasting. Dit leidde dan tot een hoger nettoinkomen in vergelijking met de situatie zonder beschikking. U kunt het formulier voor de voorlopige teruggave ophalen bij de belastingdienst of aanvragen via de belastingtelefoon particulieren (0800-0543). Of u kunt de voorlopige teruggave aanvragen met de belastingdiskette, of via Internet.

 
Verhuiskosten niet meer aftrekbaar  ^top  

De verhuiskosten zijn niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vroeger waren de verhuiskosten aftrekbaar onder het kopje 'beroepskosten', maar deze aftrekpost is niet meer van toepassing in het nieuwe belastingstelsel

 
   
Voortzetten huidige levensverzekering  ^top  

 Het is niet verstandig om bij een nieuwe hypotheek steeds een nieuwe levensverzekering te sluiten en de bestaande af te kopen. U begint dan iedere keer weer opnieuw met het opbouwen van vermogen. Het is raadzaam om de bestaande verzekering voort te zetten bij de bestaande verzekeringsmaatschappij of bij een nieuwe verzekeringsmaatschappij. Als u een verzekering afkoopt en u heeft niet aan de fiscale spelregels voldaan, zult u over de winst in de verzekering (= afkoopwaarde -/- betaalde premies) belasting moeten betalen. Als u de waarde wenst over te dragen is het van belang dat rechtstreeks te doen, u mag dus niet de waarde van de oude verzekering eerst op uw privé-rekening ontvangen. De uitkering is dan mogelijk toch nog belast.

Ook een door u gesloten levensverzekering die niets te maken heeft met een hypotheek, kan toch in de hypotheek worden meegenomen als u een huis koopt..

 
   
Vraag naar WOZ waarde woning  ^top  

Als eigenaar van een woning moet u belasting betalen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit wordt bepaald door een percentage van de waarde van de woning zoals die is vastgesteld door de gemeente, volgens de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ). Als u een woning koopt, is vaak alleen de koopprijs bekend. Om toch het eigenwoningforfait te kunnen berekenen dient u de waarde van de woning voor de WOZ te weten. Vraag hier altijd naar bij de verkoper of makelaar. Bij het invullen van het aangiftebiljet of de voorlopige teruggave gaat u namelijk uit van de waarde van de woning voor de WOZ. Als eigenaar van een woning moet u belasting betalen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit wordt bepaald door een percentage van de waarde van de woning zoals die is vastgesteld door de gemeente, volgens de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ). Als u een woning koopt, is vaak alleen de koopprijs bekend. Om toch het eigenwoningforfait te kunnen berekenen dient u de waarde van de woning voor de WOZ te weten. Vraag hier altijd naar bij de verkoper of makelaar. Bij het invullen van het aangiftebiljet of de voorlopige teruggave gaat u namelijk uit van de waarde van de woning voor de WOZ.

 
   
Extra investeren in uw hypotheek  ^top  

Het is verstandig in de aanvangsperiode (bijvoorbeeld de eerste 3 jaar) extra te investeren in het vermogen waarmee u uiteindelijk uw hypotheek gaat aflossen. De gespaarde bedragen kunnen namelijk langer renderen (rente op rente effect). Meestal zult u dan in de toekomst minder in uw vermogen hoeven te investeren. Hierbij kunt u denken aan een constructie waarbij u in het begin meer inlegt en later minder.

 
   
Fiscale tips  ^top  

Hieronder volgen een aantal praktische tips op fiscaal gebied die u van dienst kunnen zijn bij het sluiten van uw hypotheek:

 
   
Geen vaste einddatum hypotheek  ^top  

Vroeger was het gebruikelijk om een hypotheek voor 30 jaar af te sluiten. Na die 30 jaar moest de hypotheek worden ingelost. Nu is het veel verstandiger om te kiezen voor een hypotheek met een open einddatum: u kunt dan zelf bepalen wanneer voor u het beste moment is om de hypotheek in te lossen. U spreekt nog wel een einddatum af, maar dat is slechts een beoogde einddatum. U kunt alsnog kiezen voor een eerdere of een latere einddatum. Houdt er wel rekening mee dat de hypotheekrente slechts gedurende een periode van 30 jaar aftrekbaar is.

 
   
GIW  ^top  

Kies bij nieuwbouw altijd voor een woning met GIW-garantie (Garantie Instituut Woningbouw te Rotterdam). De GIW-garantie zorgt ervoor dat de woning aan bepaalde eisen voldoet en dat de woning tegen zo laag mogelijke extra kosten wordt afgebouwd als de bouwer failliet gaat. U heeft met GIW-garantie standaard 6 jaar garantie op uw nieuwbouwwoning en voor ernstige gebreken zelfs 10 jaar. De garantie gaat 3 maanden na oplevering in.

Met een beroep op de GIW-garantie kunt u vaak lang juridisch touwtrekken voorkomen. Een aannemer is namelijk verplicht binnen de garantietermijn gebreken te herstellen (denk bijvoorbeeld aan stucwerk dat loslaat). Tevens is een bouwondernemer bij GIW-garantie verplicht u de 5% regeling aan te bieden. Deze regeling houdt in dat u bij oplevering van de woning 5% van de aanneemsom (=de helft van de laatste betalingstermijn van de aanneemsom) in een depot bij de notaris stort. De notaris keert dit bedrag pas uit aan de bouwondernemer als de bij oplevering geconstateerde gebreken zijn verholpen.

 
   
Hypotheekrente niet altijd aftrekbaar  ^top  

De hypotheekrente is alleen volledig aftrekbaar als de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop, het onderhoud of het verbeteren van de eigen woning. Als u een hypotheek aanwendt voor de financiering van uw boot, auto of aandelen, dan is de rente niet aftrekbaar.

Daarnaast is de rente op uw hypotheek slechts voor een periode van 30 jaar aftrekbaar. Realiseert u zich dus goed wat de consequenties zijn als u de hypotheek voor andere bestedingsdoelen dan aankoop, onderhoud, of verbetering van de eigen woning gebruikt.

 
   
Hypotheektechnische tips  ^top  

Hieronder volgen een aantal praktische tips die u kunnen helpen bij het sluiten van een hypotheek:

 
   
Juridische tips  ^top  

Hieronder volgen een aantal juridische tips die u van pas kunnen komen bij het kopen van een woning en het sluiten van een hypotheek:

 
   
Kijk naar het rendement op uw investering  ^top  

Het is van belang om bij de investeringen in het vermogen (levensverzekering of beleggingsfonds) van uw hypotheek ook aandacht te besteden aan het rendement, de vergoeding die u krijgt over de door u geïnvesteerde gelden. Een paar procent meer rendement op de langere termijn heeft een enorme invloed op het door u opgebouwde vermogen.

Een eenmalige investering van EUR 4.538,- levert u bij 8% na 30 jaar EUR 45.668- op. Als u in plaats van 8% een rendement van 10% behaald, wordt het eindbedrag na 30 jaar EUR 79.180,-. U ziet dat het verschil op de lange termijn nogal fors is. Bedenk dus goed in welke fondsen u gaat investeren.

 
   
Kijk niet alleen naar rente  ^top  

Staar u niet blind op een laag rentetarief. Dat de samenstelling van alle onderdelen van de lening leidt tot een optimale flexibiliteit is vaak veel belangrijker. Kunt u bijvoorbeeld aanpassingen doen als er zich wijzigingen voordoen in uw financiële situatie? Kijk dus náást de rente ook naar alle andere voorwaarden.

 
   
Kosten hypotheek aftrekbaar  ^top  

De kosten die u maakt voor het aangaan van een hypotheek (de zogenaamde financieringskosten) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting over het jaar waarin de hypotheek is afgesloten. Als u een huis koopt zijn naast de hypotheekrente de volgende kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:

  • Afsluitprovisie (de afsluitprovisie is aftrekbaar tot 1,5% van de hypotheek met een maximum van EUR 3.630,-. Alles boven de 1,5% of EUR 3.630,- is niet meer aftrekbaar).
  • Kosten van de notaris voor de hypotheekakte.
  • Taxatiekosten.
  • Kosten voor het aanvragen van NHG
  • Jaarlijks erfpachtscanon (de afkoopsom om de erfpacht voor langere tijd af te kopen is niet aftrekbaar).
 
   
Maandelijks belastingvoordeel  ^top  

Iedere maand draagt uw werkgever een deel van uw inkomen af aan de belastingdienst in de vorm van loonbelasting. Uw werkgever houdt daarbij geen rekening met mogelijke aftrekposten. Als u wel aftrekposten heeft, betaalt u mogelijk teveel loonbelasting. Die krijgt u pas terug bij uw jaarlijkse aangifte. U kunt deze ook per máánd terugkrijgen door het formulier voorlopige teruggave (voorheen beschikking vermindering loonbelasting) in te vullen. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het overdragen van de basisaftrek van uw huisgenoot.

Met het invullen van dit formulier krijgt u in maandelijkse termijnen de teveel betaalde belasting terug van de belastingdienst. Dit in tegenstelling tot de beschikking vermindering loonbelasting. Daar werd de belastingteruggave door uw werkgever verrekend met de loonbelasting. Dit leidde dan tot een hoger nettoinkomen in vergelijking met de situatie zonder beschikking. U kunt het formulier voor de voorlopige teruggave ophalen bij de belastingdienst of aanvragen via de belastingtelefoon particulieren (0800-0543). Of u kunt de voorlopige teruggave aanvragen met de belastingdiskette, of via internet.

 
   
Meerdere notarissen benaderen  ^top  

Over de tarieven van een notaris kunt u binnen een bepaalde bandbreedte onderhandelen. Neem dus contact op met meerdere notarissen om zo de goedkoopste te achterhalen. Een duurdere notaris kunt u erop wijzen dat er een collega is die goedkoper is. Misschien wil deze dure notaris dan alsnog over de prijs praten. U bent overigens niet gebonden aan een notaris in uw omgeving. Wel moet u bij het tekenen van de akten lijfelijk aanwezig zijn.

 
   
Neem een hogere hypothecaire inschrijving  ^top  

Stel dat u in de toekomst extra geld nodig heeft uit uw hypotheek om een verbouwing te financieren. Dat laatste zou heel goed kunnen als u een onderhoudsgevoelig pand koopt. Als u daar nu geen rekening mee houdt bij het sluiten van de hypotheek, zult u straks weer naar de notaris moeten om de hypotheek te verhogen. Om dat voorkomen, kunt u kiezen voor een hogere hypothecaire inschrijving. Hiermee creëert u extra opnameruimte binnen uw hypotheek, waarmee u in de toekomst uw verbouwing kunt financieren.

U betaalt alleen rente over de opgenomen hypotheek, en gaat pas meer rente betalen als u het extra bedrag daadwerkelijk opneemt. En u bespaart zich door een hogere hypothecaire inschrijving straks de gang naar de notaris.

Stel u heeft een hypotheek gesloten voor EUR 113.445,- met een inschrijving van EUR 136.134,- Dan kunt u in de toekomst bij een mogelijke verbouwing een bedrag van EUR 22.689,- opnemen uit uw hypotheek zonder daarvoor opnieuw naar de notaris te hoeven gaan. U betaalt nu rente over EUR 113.445,- en pas rente over EUR 136.134,- als u die EUR 22.689,- opneemt. Natuurlijk moet u wel aan de normen en voorwaarden van de bank voldoen als u het extra geld opneemt.

 
   
Niet teveel aflossingsvrij  ^top  

Het is vaak niet verstandig om een zo groot mogelijk deel aflossingsvrij te nemen om zo een lage maandlast te bereiken. Vaak leidt dit tot een verschuiving van de lasten naar de toekomst. De hypotheek zal toch een keer moeten worden ingelost. De kans is groot dat u veel te lang met een schuld blijft zitten.

 
   
Pas op voor een te lage taxatie  ^top  

Voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning is het noodzakelijk dat u deze laat taxeren. Het is gebruikelijk dat u een financiering kunt krijgen tot 125% van de executiewaarde. Als de executiewaarde van een woning erg laag uitvalt, kunt u soms niet het gehele gevraagde bedrag krijgen. U zou dan meer lenen dan 125% van de executiewaarde en dat is meestal niet mogelijk. U zult dan eigen geld moeten inbrengen om de woning te kunnen kopen.

Als de ontbindende voorwaarde van financiering al is verlopen, zit u sowieso aan de koop vast. Het is dan ook verstandig om in het koopcontract als ontbindende voorwaarde altijd het volledige hypotheekbedrag op te nemen. Dat is de koopsom inclusief alle kosten. Mocht u dan door een tegenvallende taxatie niet een volledige financiering krijgen, kunt u altijd nog onder de koop uit. Zorg er tevens voor dat er snel een taxatierapport komt. Zo is nog vóór het aflopen van de ontbindende voorwaarden duidelijk of u op basis van de in het taxatierapport genoemde executiewaarde de koopsom kunt financieren.

 
   
Premiesplitsing  ^top  

Als u een levensverzekering sluit om daar op den duur de hypotheek mee af te lossen, dan dekt u bepaalde risico's af. Er wordt een bedrag uitgekeerd als u of uw partner zou overlijden. Over deze uitkering moet u belasting (successierecht) betalen. Maar niet als er niets ontrokken is aan het vermogen van de overledene! Dit wil zeggen dat de overledene de premies voor de uitkering bij overlijden niet zelf uit zijn eigen vermogen mag hebben betaald, maar dat de partner dit uit zijn of haar vermogen moet hebben betaald. We spreken dan van kruiselingse premiebetaling of premiesplitsing.

Kruislingse premiebetaling kan alleen toegepast worden door samenwonenden, geregistreerde partners met partnerschapvoorwaarden en personen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Let op: als u premiesplitsing toepast, moet dit wel blijken uit de huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden of het samenlevingscontract.

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd dan is premiesplitsing geen alternatief om het betalen van successierecht te voorkomen, omdat in dit geval juridisch sprake is van één gemeenschappelijk vermogen. De premies worden altijd uit dit ene gezamenlijke vermogen betaald.

 
   
Samenlevingscontract  ^top  

Als u en uw partner gaan samenwonen is het verstandig om een samenlevingsovereenkomst te laten opstellen bij de notaris. In dit contract legt u vast dat u of uw partner in de woning kan blijven wonen als een van u onverhoopt overlijdt. Als dit niet is vastgelegd zouden de erfgenamen u of uw partner kunnen dwingen de woning te verlaten.

Daarnaast dient er in een samenlevingsovereenkomst een passage te worden opgenomen over de premiesplitsing bij het aangaan van een risicoverzekering. Dit, om ervoor te zorgen dat er bij overlijden van een van beiden over de uitkering geen successierecht verschuldigd is.

 
   
Tips  ^top  

Wij willen u bij de aanschaf van uw woning en het sluiten van de hypotheek graag van dienst zijn met een aantal praktische tips. De tips zijn gerubriceerd per onderwerp.

 
   
Verhuiskosten niet meer aftrekbaar  ^top  

De verhuiskosten zijn niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vroeger waren de verhuiskosten aftrekbaar onder het kopje 'beroepskosten', maar deze aftrekpost is niet meer van toepassing in het nieuwe belastingstelsel.

 
   
Verkoop woning via een makelaar  ^top  

Over het tarief van een makelaar is te onderhandelen. De tarieven van de makelaar zijn een richtlijn, dus ga niet zonder meer akkoord met een door de makelaar genoemde prijs voor zijn dienstverlening.

Controleer het koopcontract voor het toesturen aan de wederpartij. Als u een koopcontract vooraf niet heeft gecontroleerd, kan een contractpartij u houden aan de hem toegestuurde overeenkomst. Dit kan heel vervelend zijn als de makelaar vergeten is de ontbindende voorwaarden in het koopcontract op te nemen. Laat in het opdrachtformulier van de makelaar altijd opnemen dat u het koopcontract wilt inzien voor het naar de contractpartij wordt gestuurd.

Maak een afspraak over de advertentiekosten bij een verkoopopdracht aan de makelaar. Spreek bijvoorbeeld een maximumbedrag af. Als u een opdracht intrekt, bent u in principe altijd de overeengekomen advertentiekosten verschuldigd.

Stel bij verkoop van uw woning de vraagprijs altijd vast in overleg met de makelaar. Zo kunnen beide partijen elkaar nooit verwijten dat de woning onverkoopbaar was omdat de vraagprijs te hoog was.

 
   
Voortzetten huidige levensverzekering  ^top  

Het is niet verstandig om bij een nieuwe hypotheek steeds een nieuwe levensverzekering te sluiten en de bestaande af te kopen. U begint dan iedere keer weer opnieuw met het opbouwen van vermogen. Het is raadzaam om de bestaande verzekering voort te zetten bij de bestaande verzekeringsmaatschappij of bij een nieuwe verzekeringsmaatschappij. Als u een verzekering afkoopt en u heeft niet aan de fiscale spelregels voldaan, zult u over de winst in de verzekering (= afkoopwaarde -/- betaalde premies) belasting moeten betalen. Als u de waarde wenst over te dragen is het van belang dat rechtstreeks te doen, u mag dus niet de waarde van de oude verzekering eerst op uw privé-rekening ontvangen. De uitkering is dan mogelijk toch nog belast.

Ook een door u gesloten levensverzekering die niets te maken heeft met een hypotheek, kan toch in de hypotheek worden meegenomen als u een huis koopt.

 
   
Vraag naar WOZ waarde woning  ^top  

Als eigenaar van een woning moet u belasting betalen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit wordt bepaald door een percentage van de waarde van de woning zoals die is vastgesteld door de gemeente, volgens de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ). Als u een woning koopt, is vaak alleen de koopprijs bekend. Om toch het eigenwoningforfait te kunnen berekenen dient u de waarde van de woning voor de WOZ te weten. Vraag hier altijd naar bij de verkoper of makelaar. Bij het invullen van het aangiftebiljet of de voorlopige teruggave gaat u namelijk uit van de waarde van de woning voor de WOZ.

 
   
Overige tips  ^top  

Hieronder volgen nog een aantal nuttige tips in de categorie overig: