S E C O N D   O P I N I O N,   u   s t a a t   e r   n i e t   a l l e e n   v o o r Datum:
                U bevindt zich:
HYPOTHEEK   »   Hypotheeksoorten   »   Fiscale spelregels kapitaalverzekering

Fiscale spelregels kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een verzekering die - bij overlijden of in leven zijn op de einddatum - een bedrag ineens uitkeert. De hiervoor te betalen premies zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Over de waarde van een na 14 september 1999 gesloten kapitaalverzekering na 14 september 1999 betaalt u 1,2% belasting tenzij deze wordt gebruikt om er de hypotheek op de eigen woning mee af te lossen. In dat geval is er een bedrag vrijgesteld. Wel moet er expliciet in de polis staan dat deze gebruikt wordt om de hypotheek af te lossen.

Een uitkering bij leven tot maximaal EUR 28.500,- is vrijgesteld van belasting als u 15 jaar aaneengesloten premies heeft betaald. Een uitkering bij leven van EUR 125.500,- is vrijgesteld van belasting als u 20 jaar aaneengesloten premies heeft betaald. Voor beide situaties geldt dat de hoogste premie niet meer mag bedragen dan 10 keer de laagste. Deze verhouding noemt men ook wel de bandbreedte. De vrijstellingen gelden per persoon. U mag maar een keer in uw leven gebruikmaken van deze vrijstelling. De vrijgestelde bedragen worden jaarlijks ge´ndexeerd.

Bij overlijden voor de 72-jarige leeftijd is de uitkering vrij van belasting. Bij overlijden na de 72-jarige leeftijd is de uitkering vrij van belasting als u 15 jaar lang premies heeft betaald binnen de genoemde bandbreedte.

De waardeoverdracht van de ene kapitaalverzekering naar de andere kapitaalverzekering kan fiscaal geruisloos plaatsvinden zolang er maar niets wordt uitgekeerd. De oude verzekeraar dient de waarde rechtstreeks over te dragen aan de nieuwe verzekeraar. U behoudt dan de reeds verstreken looptijd. Stel u heeft 4 jaar geleden een kapitaalverzekering afgesloten bij verzekeraar X. U draagt de waarde geruisloos over naar verzekeraar Y. De reeds verstreken looptijd van 4 jaar blijft meetellen voor de vrijstelling. Zou u de verzekering afkopen en vervolgens een nieuwe verzekering sluiten, dan gaat de reeds verstreken looptijd verloren. U dient dan weer opnieuw te beginnen met het opbouwen van een looptijd van 15 of 20 jaar.


   © 2005 SECOND opinion    Terug naar Second Opinion informatie pagina