S E C O N D   O P I N I O N,   u   s t a a t   e r   n i e t   a l l e e n   v o o r Datum:
                U bevindt zich:
HYPOTHEEK   »   Afwikkeling hypotheek   »   Nota van afrekening

Nota van afrekening
Vlak voor de datum van eigendomsoverdracht krijgt u van de notaris de zogenaamde nota van afrekening. Hierop staat de financiŽle afwikkeling met betrekking tot de aankoop van de woning.

U kunt op de nota de koopsom en alle bijkomende kosten met betrekking tot de eigendomsoverdracht terugvinden. Vervolgens staat aangegeven hoeveel hypotheek er wordt verstrekt en alle daarmee samenhangende kosten. Tot slot vindt via de nota de afrekening plaats van de zakelijke lasten en belastingen. Deze zijn door de verkoper vaak aan het begin van het jaar voor een heel jaar voldaan en komen na de datum van transport voor uw rekening. Te denken valt aan erfpachtscanon, gemeentelijke onroerende zaakbelasting, bijdragen aan het hoogheemraadschap of poldergelden en rioolrecht.

! Onder aan de nota van afrekening staat vermeld welk bedrag nog is te voldoen of door u is te ontvangen.

Dit bedrag is mede afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de inbreng van eigen middelen.


   © 2005 SECOND opinion    Terug naar Second Opinion informatie pagina